Оголошення!
Прийом заяв на проходження конкурсного випробування до 1-го класу 2017-2018 н.р. завершено!
Детальніше...


Оголошення!
Додатковий набір до 5,11 класів на 2017/2018 навчальний рік відбудеться 30.05.2017 року об 11.00.
Детальніше...

20.04.17
На базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбувся Київський фестиваль стартапів «Class іdeя»
Детальніше...

19.04.17
Вітаємо переможців конкурсу «Доля моя вишивана»!
Детальніше...

18.04.17
Оголошено шкільний конкурс комп'ютерних публікацій на тему "Україна Incognita"
Детальніше...

Всі новини »

Охорона праці (комплект документації)

 »   »   »  Охорона праці (комплект документації)

Мінімальний комплект нормативної документації з охорони праці і безпеки життєдіяльності 

 1. Закон України "Про охорону праці" (редакція від.2003 р.);
 2. Закон України "Про пожежну безпеку" (редакція від2002 р.);
 3. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві" ( редакція від. 2001 р.);
 4. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення";
 5. Закон України "Про цивільну оборону" (редакція від. 1999 р.);
 6. Закон України "Про дорожній рух".
 7. "Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112);
 8. "Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що стались під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах" (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08. 2001 р. № 616);
 9. "Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру" (постанова Кабінету Міністрів України від 22.03. 2001 р. № 270);
 10. Типове "Положення про службу охорони праці" (затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.112004 р. р. № 255) "для закладів, які ведуть самостійний балансовий облік";
 11. Типове " Положення про навчання з питань охорони праці" (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від26.01.2005 р. № 15);
 12. "Методичні рекомендації щодо проведення навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності працівників закладів освіти, установ, підприємств, організацій освіти і науки України" (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2004 р. № 1/9-82);
 13. "Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу" (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.1994 р. № 184);
 14. Типове " Положення про літній оздоровчий заклад" (наказ Державного Комітету України у справах сім’ї та молоді від 05.02.2004 р. №31);
 15. "Положення про медичний огляд працівників певних категорій" (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 р. № 136/345);
 16. "Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими умовами праці" (наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12. 1994 р № 130);
 17. "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" (наказ Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 29. 10. 1996 р. № м 170);
 18. Типове "Положення про комісію з питань охорони праці" (наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 03.08. 1993 р № 72);
 19. Типове "Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці" (наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28.12. 1993 р № 135);
 20. "Положення про дружини юних пожежних" (видання Міністерства освіти і науки України і Президії добровільного пожежного товариства);
 21. "Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій" (редакція від 1999 р.);
 22. "Правила охорони праці на автомобільному транспорті" "при наявності автотранспорту";
 23. "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів";
 24. "Порядок прийому, стажування, інструктажів і допуску водіїв до роботи на лінії" "при наявності автотранспорту";
 25. "Правила облаштування електроустановок" ;
 26. "Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагрівання води не вище 115 0 С" (редакція від 2002 р.) "при наявності котельні";
 27. "Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води" (редакція від 2002 р.);
 28. "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів" (редакція від 2003 р.) "при наявності ліфтів";
 29. "Правила пожежної безпеки в Україні" (редакція від 2004 р.);
 30. "Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти країни" (наказ Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України від 30.09. 1998 р. № 348/70);
 31. "Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів" (редакція від 1998 р.);
 32. "Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів" (редакція від 1998 р.);
 33. "Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах" (редакція від 1998 р.);
 34. "Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями" (редакція від 2001 р.);
 35. "Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах" (видання Міністерства освіти і науки України додаток – 1, витяг НАОП 9,2.30-1.08-72);
 36. "Правила дотримання техніки безпеки та поведінки на воді при навчанні дітей плавання (видання Міністерства освіти і науки України, додаток -2.1);
 37. "Правила проведення туристичних походів, експедицій та екскурсій з учнівською і студентською молоддю України" (видання Міністерства освіти і науки України від 03.03.1993 р. № 52);
 38. "Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві" "для шкіл розташованих в сільській місцевості";
 39. "Правила охорони праці для сільськогосподарському виробництві (редакція від 2001 р.) "для шкіл розташованих в сільській місцевості";
 40. "Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва" (редакція від 2002 р.) "для шкіл розташованих в сільській місцевості";
 41. Розпорядження "Про забезпечення термінового інформування Уряду щодо надзвичайних подій в установах і закладах освіти і науки" (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12 2001 р. № 146-р);
 42. "Державні санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу";
 43. "Державні санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин";
 44. "Вимоги безпеки до складу водіїв" "при наявності автотранспорту";
 45. " Посібник по вивченню і використанню правил безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями" (редакція від 2001 р.);
 46. Наказ МОЗ України "Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширювання інфекційних хвороб" (редакція від .2002 р.);
 47. "Інструкція про порядок організації туристсько-екскурсійних перевезень учнів автобусами" (видання Міністерства освіти і науки України в редакції від 1981 року);
 48. "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в кухнях та їдальнях організацій системи освіти";
 49. "Правила охорони праці для підприємств громадського харчування";
 50. "Правила будови і безпечної експлуатації технічних ліфтів" "при наявності технічних ліфтів в харчоблоках";
 51. "Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок"; 

 

Login