02.07.20
Наказ №051-У від 02.07.2020р. «Про зарахування дітей до 1-го класу спеціалізованої школи №304 на 2020-2021 н.р.»
Детальніше...

22.06.20
Інформація про мережу школи станом на 20 червня 2020 року
Детальніше...

11.06.20
Проект «Все буде добре!»
Детальніше...

09.06.20
Прощавай, початкова школо!
Детальніше...

01.06.20
День захисту дітей
Детальніше...

Всі новини »

Семінар «Інженерія знань. Інтеграція при викладанні математики, фізики, хімії»

 »   »   »   »  Семінар «Інженерія знань. Інтеграція при викладанні математики, фізики, хімії»

«Інженерія – це здатність придумувати та облаштовувати майбутнє»
Кирпичов В. Л. (перший ректор КПІ)


29 січня 2014 р. в спеціалізованій школі №304 відбувся семінар «Інженерія знань. Інтеграція при викладанні математики, фізики, хімії».

«Інженерна освіта — компетентність — знання — успіх» – основні напрями даного педагогічного дослідження на засадах інженерії знань (застосування різномаїття методів здобуття та реалізації знань).

Даний авторський семінар був проведений в рамках реалізації основних задач Всеукраїнських експериментів:

  • «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу ЗНЗ» під керівництвом Митника Олександра Яковича, доктора педагогічних наук, професора кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
  • «Оптимізація інформаційних мережевих ресурсів для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук» під керівництвом Стрижака Олександра Євгеновича кандидат технічних наук, завідувач відділом Інституту телекомунікації і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, радник директора Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, заступник директора з наукової роботи МАН України.

Перед вчителями природничих та математичних дисциплін виступала Буковська Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, вчитель-методист, Відмінник освіти України заступник директора ліцею Престиж м. Києва з науково-методичної роботи, доцент НТУУ КПІ, завідуюча секцією математики Інституту доуніверситетської підготовки НТУУ КПІ, докторант інституту Педагогіки НАПН України.

Даний семінар був унікальним, з точки зору об’єднання двох глобальних питань: розвиток дитячої творчості в межах навчально-виховного процесу та удосконалення методик по роботі з обдарованими дітьми.

Суть інтеграції навчання полягає в об’єднанні ідей, наукових теорій, понять, технологій навчання в процесі скоординованої діяльності учителів, викладачів різних навчальних предметів та навчально-пізнавальної діяльності учнів.

В процесі обговорення питань семінару, вчителі дійшли основної думки, що інтеграція фундаментальних і спеціальних знань дозволяє не тільки інтегрувати знання учнів; удосконалювати зміст і структуру курсів навчального предмету; вводити нові теми; вилучати ті, які для опанування основ певного курсу не мають істотного значення; змінювати порядок вивчення окремих тем, переміщувати теми з одного курсу в інший, але й максимально ефективно організувати систему повторення раніше вивченого матеріалу. Водночас, інтеграція фундаментальних та спеціальних знань сприяє об’єднанню в тому чи іншому навчальному предметі узагальнених знань з різних навчальних предметів і відповідних їм наук; формуванню системних знань учнів; комплексній реалізації всіх складових системи виховання особистості; формуванню загально навчальних умінь та навичок учнів; більш глибокому і міцному засвоєнню основних наукових понять з різних навчальних предметів; узгодженості діяльності викладачів, усуненню дублювання та економії часу викладачів та учнів.

ХХІ століття висуває до освіти нові вимоги, зумовлює потребу в її радикальній модернізації, тому її реформування в першу чергу стосується оновлення змісту освіти та технології навчання і виховання. Щоб створити умови для засвоєння учнями реалій людської практики, матеріальної й соціальної, необхідно допомогти дітям в розумінні того, що більшість наукових понять та ідей виникають з практичних потреб людини, забезпечити їх технологічними знаннями і вміннями. Іншими словами, ми, вчителі, повинні повною мірою реалізувати прикладну спрямованість предмета через інтеграцію змісту, форм і методів навчання. 

Login