Батькам майбутніх першокласників
Детальніше...

22.04.24
«Третя після опівночі» (4-Г клас)
Детальніше...

17.04.24
Екологічний місяць (11 класи)
Детальніше...

16.04.24
Етнографічний комплекс «Українське село» (5-А, 5-Б класи)
Детальніше...

15.04.24
«Наше майбутнє – в наших руках»
Детальніше...

Всі новини »

Семінар «Інженерія знань. Інтеграція при викладанні математики, фізики, хімії»

 »   »   »   »   »  Семінар «Інженерія знань. Інтеграція при викладанні математики, фізики, хімії»

«Інженерія – це здатність придумувати та облаштовувати майбутнє»
Кирпичов В. Л. (перший ректор КПІ)


29 січня 2014 р. в спеціалізованій школі №304 відбувся семінар «Інженерія знань. Інтеграція при викладанні математики, фізики, хімії».

«Інженерна освіта — компетентність — знання — успіх» – основні напрями даного педагогічного дослідження на засадах інженерії знань (застосування різномаїття методів здобуття та реалізації знань).

Даний авторський семінар був проведений в рамках реалізації основних задач Всеукраїнських експериментів:

  • «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу ЗНЗ» під керівництвом Митника Олександра Яковича, доктора педагогічних наук, професора кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
  • «Оптимізація інформаційних мережевих ресурсів для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук» під керівництвом Стрижака Олександра Євгеновича кандидат технічних наук, завідувач відділом Інституту телекомунікації і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, радник директора Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, заступник директора з наукової роботи МАН України.

Перед вчителями природничих та математичних дисциплін виступала Буковська Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, вчитель-методист, Відмінник освіти України заступник директора ліцею Престиж м. Києва з науково-методичної роботи, доцент НТУУ КПІ, завідуюча секцією математики Інституту доуніверситетської підготовки НТУУ КПІ, докторант інституту Педагогіки НАПН України.

Даний семінар був унікальним, з точки зору об’єднання двох глобальних питань: розвиток дитячої творчості в межах навчально-виховного процесу та удосконалення методик по роботі з обдарованими дітьми.

Суть інтеграції навчання полягає в об’єднанні ідей, наукових теорій, понять, технологій навчання в процесі скоординованої діяльності учителів, викладачів різних навчальних предметів та навчально-пізнавальної діяльності учнів.

В процесі обговорення питань семінару, вчителі дійшли основної думки, що інтеграція фундаментальних і спеціальних знань дозволяє не тільки інтегрувати знання учнів; удосконалювати зміст і структуру курсів навчального предмету; вводити нові теми; вилучати ті, які для опанування основ певного курсу не мають істотного значення; змінювати порядок вивчення окремих тем, переміщувати теми з одного курсу в інший, але й максимально ефективно організувати систему повторення раніше вивченого матеріалу. Водночас, інтеграція фундаментальних та спеціальних знань сприяє об’єднанню в тому чи іншому навчальному предметі узагальнених знань з різних навчальних предметів і відповідних їм наук; формуванню системних знань учнів; комплексній реалізації всіх складових системи виховання особистості; формуванню загально навчальних умінь та навичок учнів; більш глибокому і міцному засвоєнню основних наукових понять з різних навчальних предметів; узгодженості діяльності викладачів, усуненню дублювання та економії часу викладачів та учнів.

ХХІ століття висуває до освіти нові вимоги, зумовлює потребу в її радикальній модернізації, тому її реформування в першу чергу стосується оновлення змісту освіти та технології навчання і виховання. Щоб створити умови для засвоєння учнями реалій людської практики, матеріальної й соціальної, необхідно допомогти дітям в розумінні того, що більшість наукових понять та ідей виникають з практичних потреб людини, забезпечити їх технологічними знаннями і вміннями. Іншими словами, ми, вчителі, повинні повною мірою реалізувати прикладну спрямованість предмета через інтеграцію змісту, форм і методів навчання. 

Login