Розклад дзвінків 2018-2019 н.р.
Детальніше...


Шановні батьки!
Наш навчальний заклад цінує та поважає індивідуальність кожної дитини. Шкільна форма не вимагається, але просимо Вас допомогти дитині вдягнутися до школи.
Детальніше...


Шановні батьки майбутніх першокласників!
Просимо слідкувати за інформацію щодо вступу до першого класу 2019-2020 навчального року на офіційних джерелах МОН та сайті школи після 15 січня 2019 року. Дату та час проведення «Дня відкритих дверей» буде висвітлено на сайті закладу та в найближчих до школи садочках. Слідкуйте за новинами на сайті.
З повагою, адміністрація школи
Детальніше...


Анкета для батьків здобувачів освіти 1-х класів
Детальніше...

20.02.19
Мітинг «Герої не вмирають» біля пам’тного знака загиблим випускникам школи №304
Детальніше...

Всі новини »

Правила конкурсного прийому для 2-11 класів

 »   »  Правила конкурсного прийому для 2-11 класів

ПРАВИЛА
конкурсного прийому дітей до 2-11 класів спеціалізованої школи №304
Святошинського району м. Києва

 1. Загальні положення.
  1. Порядок прийому учнів до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №304 м. Києва базується на Законах України «Про загальну середню освіту» (п.3 ст.18), «Про освіту» (ст.36), Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл ‒ інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 за №389 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за №547/7868, Статуту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №304 Святошинського району м. Києва (далі Школи).
  2. Відповідно порядку до конкурсного приймання, Положення про загальноосвітній  навчальний заклад та на підставі Статуту Школи, розроблені ці Правила  конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи, схвалюються ними та затверджуються директором школи за погодженням з районним управлінням освіти.
  3. У конкурсному випробуванні можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.
  4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
    
 2. Організація конкурсу.
  1. Правила конкурсного приймання оголошується не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення  конкурсу  розміщується у приміщені Школи, на офіційному веб-сайті закладу та на сторінках соціальної мережі закладу.
  2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу, в приміщенні Школи вивішується перелік питань з навчальних предметів, за яким проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимоги до їх змісту, порядку оформлення та подання.
  3. Випробування в рамках основного конкурсного прийому дітей проводиться:
   1. для вступників першого класу – з першого квітня щорічно;
   2. для учнів 2-11 класів лише після закінчення навчальних семестрів (грудень, червень,).
   3. за наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організовано таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбувалося не пізніше, ніж за три дні до початку нового навчального року.
  4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати встановлені нормативні документи по наповнюваності класів.
  5. Для проведення конкурсних випробувань у Школі створюється педагогічна конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою Школи. До складу педагогічної конкурсної комісії залучається практичний психолог закладу, за згодою двох сторін долучається методист науково методичного центру Святошинського районного управління освіти, молоді та спорту, вчителі та медична сестра Школи. Головою педагогічної конкурсної комісії є директор Школи або його заступник.
  6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюється предметна комісія з кожного предмету із членів педагогічної конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора Школи.
  7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Школи, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу), свідоцтва про базову загальну середню освіту, для учнів-випускників 9-х класів. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1–го класу Школи, крім заяви, подається копія свідоцтва про народження.
  8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, інших документів, які підтверджують здібності учнів зі спеціалізації Школи та відображають їх навчальні та творчі досягнення.
  9. Не подаються до конкурсної комісії характеристики з попереднього місця навчання та довідки з місця роботи батьків тощо.
    
 3. Проведення конкурсу.
  1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу Школи,  проводиться у терміни: квітень-травень, при наявності вільних місць – в серпні, у формі невербальних завдань та короткої співбесіди в процесі виконання завдань  (кількість конкурсних  випробувань – одне) з дитиною в  присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
  2. Співбесіда з дитиною, яка  вступає  до 1-го  класу  Школи,  включає в себе спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її фізіологічної та психологічної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисципліни відповідно до спеціалізації  Школи.

   Такі завдання розробляються педагогічною комісією на основі матеріалів, запропонованих центром практичної психології  і психологічними службами, та затверджуються директором Школи за погодженням з Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.

   Не проводиться перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог – навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу. (Базовий компонент дошкільної освіти. Київ 2012. Схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 4 травня 2012 року , протокол №5/2-2. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України №625 від 22.05.2012 року «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)».
    
  3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу Школи становить 3 особи, включаючи практичного психолога. Тривалість співбесіди до 30 хвилин.
  4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2–11 класів проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації школи в усній або письмовій  формі (співбесіда, тестування – у тому числі комп’ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).

   Адміністрація Школи самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.
    
  5. Білети, письмові та тестові завдання, питання  до співбесіди, теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним   програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором Школи за погодженням з районним управлінням освіти, молоді та спорту.
  6. Конкурсні завдання зберігаються у директора Школи в запечатаному конверті, який  відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
  7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом школи; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

   Після закінчення випробування письмові роботи  кодуються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Декодування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
    
  8. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом Школи для підготовки до відповіді.
  9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
  10. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у Школі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Школи.
  11. Результати конкурсних випробувань заносяться до особистої картки психологічної готовності дитини та картки пізнавальних здібностей та вмінь, оформляються у вигляді протоколів (додаток 1) , – протокол для 1–11 класів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігають в тому самому порядку, що й протокол державної підсумкової атестації учнів.
  12. Результати конкурсного випробування до 1 класу оголошуються, відповідно листа Міністерства освіти і науки України №1-9-71 від 14.02.2015 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу» не пізніше 5-ти днів після її проведення, до 2-11 класу – не пізніше 3-х днів після його проведення. Списки учасників конкурсного випробування оприлюднюються за рейтинговим списком, із зазначенням рекомендованих до зарахування на інформаційному стенді Школи для загального ознайомлення.
  13. Право першочергового зарахування (право на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку) при однаковому конкурсному балі мають діти-сироти (які не мають обох батьків) та діти, які залишилися без піклування обох батьків.
  14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери ІІІ–ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможці ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учнів виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
  15. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсного випробування зобов’язані надати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор Школи.
  16. Діти (учні), які не з’явились на конкурсне випробування  без поважних причини, до наступних випробувань не допускаються.
  17. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну  середню освіту з відзнакою, звільняються від випробувань з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
  18. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.13 та 3.16, допускається проведення одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
    
 4. Порядок зарахування.
  1. Діти (учні), які пройшли конкурс, зараховуються до школи згідно з рейтинговим списком[*] наказом директора на підставі рішення педагогічної конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу, при наданні відповідних документів (п.4.2).
  2. До Школи подаються такі документи:
   До 1 класу: заява батьків або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження, медична картка дитини встановленого зразка.
   До 2-11 класів: заява батьків або осіб, які їх замінюють, особова справа і медична картка встановленого зразка, табель успішності за попередній клас, свідоцтво про базову середню освіту (для вступу до 10-го класу), копії дипломів, грамот та інших документів, що свідчать про здібності учнів з спеціалізації закладу та відображають їх навчальні та творчі досягнення (при наявності).
  3. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до апеляційної комісії. Апеляція  подається протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня їх подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором  Школи  за  погодженням  з  районним  управлінням  освіти.  Під час розгляду апеляції додаткові випробування забороняються.
  4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії  не задовольняють  осіб,  які   подали апеляцію, останні можуть звернуться до районного управління освіти, молоді та спорту, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
  5. Учні, які за підсумки конкурсу не зараховані до школи, продовжують навчання у закладі,  де  вони   навчалися до участі  у конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу школи, вступають до   іншого загальноосвітнього навчального закладу.
  6. Діти (учні), які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі  Школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
    
 5. Контроль за проведенням конкурсу.
  1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних правил.
  2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до школи, за його результатами  покладаються на управління освіти Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.
  3. При порушені школою вимог даної інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених школою, рішенням районного управління освіти результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі районне управління освіти, молоді та спорту організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

* Рейтинговий список формується з числа вступників, які рекомендовані конкурсною педагогічною комісією (ті, які набрали не менше 43 балів) у порядку спадання конкурсного балу, з урахуванням дати написання заяви на співбесіду, із зазначенням висновку конкурсної педагогічної комісії.

Login