Батькам майбутніх першокласників
Детальніше...

12.04.24
Декада «Здорова нація - сильна держава»
Детальніше...

12.04.24
Всесвітній день авіації та космонавтики «Віртуальна подорож у Всесвіт»
Детальніше...

10.04.24
Міжнародний день братів і сестер
Детальніше...

04.04.24
Проєкт «Парад квітів біля школи»
Детальніше...

Всі новини »

Програма експериментальної роботи

ПРОГРАМА
експериментальної роботи на тему: “Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра”
на 2018 – 2023 рр.

№ п/п             Зміст роботи, етапи Термін виконання Очікувані результати Відповідальні
Констатувальний етап  2018– 2019 рр.    
1. Створення наукового апарату дослідження: формулювання  мети, завдань, методів та гіпотези  дослідження. Розробка програми дослідження березень –квітень 2018 р. Відкориговані тема, мета, гіпотеза та завдання дослідження; програми дослідження науково-консультативна рада
2. Здійснення теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження.   вересень – жовтень 2018 р. Розроблена система базових понять дослідження.      науково-консультативна рада
3. Проведення організаційно-методичного семінару на тему: „Формування соціально успішної особистості  молодшого школяра у навчально-виховному процесі та у поза навчальній діяльності: реалії і перспективи” жовтень 2018 р. Презентація провідних концептуальних ідей дослідження та механізмів їх реалізації у навчально-виховному процесі навчального закладу та у поза навчальній діяльності науково-консультативна рада,
методичні керівники у регіонах
4. Діагностування дітей молодшого шкільного віку на предмет виявлення стану розвитку  інтелектуально-творчих умінь та емоційної сфери листопад – грудень 2018 р. Систематизація діагностичних методик щодо виявлення стану сформованості  інтелектуально-творчих умінь, емоційної сфери та обробка отриманих результатів виконавці (психологи) у загальноосвітніх закладах
5. Діагностування вчителів початкової школи на предмет виявлення стану сформованості готовності до формування соціально успішної особистості молодшого школяра Лютий – квітень 2019 р. Систематизація діагностичних методик щодо виявлення стану сформованості готовності вчителя до виховання упішної у соціумі особистості молодшого школяра  та обробка отриманих результатів Виконавці у загальноосвітніх закладах
6. Аналіз результатів констатувального експерименту (засідання круглого столу) травень 2019 р. Звіти про результати констатувального етапу дослідження науково-консультативна рада
7. Коригування програми формувального етапу дослідження червень 2019 р. Програма формувального етапу дослідження науково-консультативна рада
Формувальний етап дослідження 2019 – 2022 рр.    
1. Розробка концептуальної та процесуальної складових психолого-педагогічного супроводу формування соціально успішної особистості молодшого школяра. Проведення теоретичних семінарів з метою ознайомлення вчителів та батьків  із зазначеними складовими супроводу вересень-грудень 2019 р. Психолого-педагогічні умови, принципи навчання й виховання, інтерактивні методи навчання й виховання науковий керівник
2. Розвиток дивергентності мислення, емпатії, атракції та інтелектуальних якостей вчителя в процесі впровадження системи рольових тренінгів, семінарів-аукціонів на тему: „Як ефективно розвивати емоційний інтелект дитини”, „Як викликати інтерес до теми уроку, виховного заходу” тощо 2020 – 2022рр Розроблено систему рольових тренінгів, семінарів-аукціонів   науковий керівник, методичні керівники у регіонах
3. Семінари-практикуми з проблеми підготовки вчителя та батьків до побудови навчально-виховного процесу у межах курсу «Мої емоції» 2020 – 2022рр Організаційно-методичний інструментарій вивчення навчального курсу «Мої емоції» Співробітники українського науково-методичного центру практичної психології і  соціальної роботи НАПН України; викладачі факультету педагогіки і психології НПУ імені М.Драгоманова, Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського  університету імені Бориса Грінченка, Інституту
4. Розробка змістової складової психолого-педагогічного супроводу формування соціально успішної особистості молодшого школяра. Проведення теоретичних семінарів з метою ознайомлення вчителів, батьків із зазначеною складовою супроводу. Протягом формувального етапу Навчальні програми, системи завдань розвивального характеру до всіх освітніх галузей науковий керівник, учасники експериментального дослідження
5. Проведення семінарів практикумів: „Методи і прийоми виховання ціннісних орієнтирів дитини молодшого шкільного віку” Протягом формувального етапу Система методів і прийомів виховання ціннісних орієнтирів дитини молодшого шкільного віку Співробітники українського науково-методичного центру практичної психології і  соціальної роботи НАПН України; викладачі факультету педагогіки і психології НПУ імені М.Драгоманова, Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського  університету імені Бориса Грінченка, Інституту
6. Аналіз результатів формувального експерименту (засідання круглого столу) квітень 2022 р. звіти про результати формуючого етапу дослідження науково-консультативна рада
7. Коригування програми узагальнюючого етапу дослідження червень 2022 р. програма узагальнюючого етапу дослідження науково-консультативна рада
Узагальнюючий етап дослідження 2022  - 2023 р.    
1. Розробка критеріїв становлення  соціально успішної особистості молодшого школяра Вересень-грудень 2022 р. Розроблено критерії становлення успішної у соціумі особистості молодшого школяра науково-консультативна рада
2. Розробка критеріїв готовності вчителя та батьків до формування соціально успішної особистості молодшого школяра. Вересень-грудень 2022 р. Розроблено критерії готовності вчителя та батьків до виховання  успішної у соціумі особистості молодшого школяра. науково-консультативна рада
3. Діагностування дітей молодшого шкільного віку щодо виявлення стану сформованості соціально успішної особистості молодшого школяра. Січень-березень 2023 р. Обробка отриманих даних Виконавці у загальноосвітніх закладах
4. Діагностування та анкетування вчителів  та батьків щодо виявлення стану сформованості готовності до формування соціально успішної особистості молодшого школяра. Січень-березень 2023 р. Обробка отриманих даних Виконавці у загальноосвітніх закладах
5 Всеукраїнська науково-практична конференція за результатами експериментального дослідження Квітень 2023 р. Резолюція конференції науково-консультативна рада
6. Обробка і узагальнення даних експерименту. Червень  2023 р. звіт про результати експерименту науково-консультативна рада
Login