10.07.24
Відкрито додатковий набір до:
10 класу математичного профілю
10 класу біотехнологічного профілю
до 1 класів
Детальніше...

20.06.24
Мозаїка класної єдності. Підсумковий проєкт 2024
Детальніше...

07.06.24
Подяка від команди школи у межах проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»
Детальніше...

07.06.24
Шановні батьки першокласників 2024-2025 н.р.!
Запрошуємо Вас на годину спілкування 12.06.2024р. о 18.00 до школи
Адміністрація школи
Детальніше...

06.06.24
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Рух - це здорово!»
Детальніше...

Всі новини »

«Адаптування учнів старшої школи до Болонської системи за допомогою методу проектів»

 »   »   »   »   »  «Адаптування учнів старшої школи до Болонської системи за допомогою методу проектів»

25 квітня 2012 року на базі НМЦ профільного навчання Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся семінар на тему «Використання методу проектів у навчальних закладах природничо-математичного та технологічного напряму профілізації», на якому свій досвід «Адаптування учнів старшої школи до Болонської системи за допомогою методу проектів» представив вчитель фізики спеціалізованої школи № 304 Святошинського району м. Києва Сидоркін Є.М.

Нотатки до виступу.
Історично дистанційне навчання виникло у 1840 році, коли Ісаак Пітман запропонував навчання через поштовий зв'язок для студентів Англії. У 1856 році Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали викладання мови заочною формою у Німеччині.

Сьогодні дистанційна освіта - поширене явище у багатьох країнах світу, і з кожним роком її популярність зростає.

Не існує єдиного визначення для дистанційного навчання. Скоріше, існує багато підходів до розуміння цього терміна. Слід також зазначити, що поряд з терміном "дистанційне навчання" вживаються і такі терміни, як заочне навчання, домашня освіта, самостійне вивчення, відкрите навчання, незалежне навчання, екстернат, навчання на відстані тощо. Всі вони належать до однієї проблемної області, проте мають дещо різні відтінки значень.

У 80-х роках ХХ ст. поширився термін "дистанційна освіта" (ДО), основною характеристикою якої є відокремлення вчителя від учня (саме в цьому полягає різниця між ДО та традиційною освітою). ДО включає в себе 2 підсистеми: дистанційне викладання та дистанційне навчання.

Цей вид навчання дозволяє отримати вищу освіту всім категоріям населення - від домогосподарок до менеджерів вищої ланки, що бажають отримати другу вищу освіту. Дистанційне навчання дає можливість негайно застосовувати отримані знання на практиці, адже воно створене для отримання освіти без відриву від виробництва.

Час і місце в контексті ДО
Різні програми відкритого та дистанційного навчання можуть бути розташовані в межах двох континуумів: континуума часу та континуума місця. Одна межа континуума місця: всі учні і їхній тьютор або наставник зібрані в одному місці, інша межа: всі учні та їхній тьютор або наставник перебувають у різних місцях. У тимчасовому континуумі на одній його межі - всі учні і їхній тьютор або наставник взаємодіють у режимі "реального часу", тобто синхронно, а на іншій межі - всі учні і їхній тьютор або наставник взаємодіють у різний час.

Кожного року ми починаємо другий семестр карантином, це серйозне питання перед організаторами освітнього процесу в розрізі захисту прав старанного учня на оволодіння навчальними програмами в повному об’ємі в умовах скорочення часу, який відводиться на опрацювання матеріалів програми в публічному місці (школі) внаслідок форс-мажорних обставин. Аналіз можливих шляхів рішення проблеми вказує на необхідність впровадження в навчальних закладах систем дистанційного навчання.
Отже, рішення проблеми існує, ним є доповнення традиційної схеми шкільного навчання елементами дистанційного навчання, курси якого існуватимуть паралельно традиційному курсу, доповнюючи його новими формами викладу матеріалу та перевірки знань тих, хто навчається.  Така форма вже практикується рядом навчальних закладів України, щоправда практикують його в основному в закладах ВНЗ, проте і для загальноосвітніх шкіл цей шлях не закритий.

Тьютор — ключова фігура в дистанційному навчанні, що відповідає за проведення занять зі студентами. Аналізуючи досвід зарубіжних університетів, можна бачити, що в більшості випадків розробник курсу і тьютор — одна і та ж особа. Багато досвідчених викладачів віддають перевагу при проведенні занять зі студентами денній формі навчання, використовуючи технологію дистанційного навчання.
Тьютор часто виступає більш ніж просто джерелом інформації. Він може допомогти студенту стати автономним у своїй діяльності і самостійно освоювати науку вчення. Все це відбувається в процесі діалогового спілкування і дозволяє учневі аналізувати рівень розуміння, ділитися сумнівами, долати невпевненість, разом з тьютором обговорювати стратегії діяльності і шлях до вирішення.? Тьютор дистанційного курсу здійснює багато чого з того, що робить викладач в традиційному навчанні, наприклад, керівництво групою в дискусії з використанням ефективних методик. Але, в той же час, він працює в унікальній навчальному середовищі, де учасники не розміщуються в одній кімнаті в певний час, а знаходяться в зручній для себе обстановці і оперують самостійно створеним на матеріалі курсу інформаційним простором.

Login