Інформація щодо набору до 1-х класів 2022-2023 н.р.
Детальніше...

28.06.22
Конституція України – символ незалежності держави
Детальніше...

16.06.22
Вручення одинадцятикласникам Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти
Детальніше...

01.06.22
Список дітей, зарахованих до 1-го класу спеціалізованої школи №304 2021-2022 н.р.
Детальніше...

31.05.22
Останній навчальний день 2022
Детальніше...

Всі новини »

Відкриття МАН

 »   »   »   »  Відкриття МАН

06.12.2012 р. у актовій залі спеціалізованої школи № 304 Святошинського району м. Києва відбулося урочисте свято відкриття конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільного товариства МАН «Фенікс».

На свято запрошені :
Старший викладач кафедри комп’ютерної Інженерії інституту інформатики НПУ Драгоманова Єфіменко Василь Володимирович.
Координатор «Інтел-техно Україна», голова наукового товариства студентів та аспірантів фізико технічного інституту КПІ Дмитренко Максим Анатолійович.
Кореспондент Київської Малої Академії наук учнівської молоді Дарина Крикун.

Захід був спрямований на:
• виявлення та сприяння розвитку інтелектуально обдарованих школярів;
• формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії, стимулювання школярів до навчання у вищих навчальних закладах;
• сприяння самовираженню учнів у різних видах діяльності, задоволенню їх потреб, інтересів та стимулювання творчого самовдосконалення;
• формування покоління майбутніх науковців та практиків, творчих, ініціативних, підприємливих,  для різних галузей суспільного життя;
• підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, виявлення рівня сформованості вмінь дослідницької роботи через гуртки, факультативи, олімпіади тощо;
• виховання компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір та приймати відповідальні рішення.

Для досягнення поставленої мети у школі створена і постійно вдосконалюється система роботи з обдарованою молоддю, яка є сукупністю змісту,  методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності. З цією метою розроблена програма роботи з обдарованою молоддю, яка містить наступні  розділи :
І. Психолого-педагогічні аспекти реалізації програми .
ІІ. Науково-методичні аспекти.
ІІІ. Робота з кадрами.
IY. Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку.
Y. Забезпечення соціально-правових гарантій.
    У школі працює творча група вчителів, яка розробляє рекомендації щодо  системи пошуку обдарованих дітей , пам’ятки вчителям, класним керівникам щодо розвитку творчих здібностей.
Розвитку творчих здібностей учнів сприяють проведення Днів наук, предметних тижнів, виставки творчих робіт учнів, турніри знавців, інтелектуально-розважальні ігри, науково-практичні конференції, комп’ютерні презентації творчих робіт.

Спеціалізована школа № 304 тісно співпрацює з Київською МАН учнівської молоді, Інститутом інформатики НПУ ім. Драгоманова, з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Київським Міжнародним Університетом, Університетом «Україна» .

Активізовано роботу щодо залучення науковців, викладачів вузів для консультування учнів-слухачів, кандидатів та членів Малої академії наук. Важливим у роботі школи і ВНЗ-партнерів є використання і оновлення технологій навчання. Зокрема, переважають діалогові форми спілкування у процесі навчання, широко використовуються в освітньому процесі освітня діяльність учнів і студентів, елементи дослідницьких умінь і навичок, підвищується рівень самостійності в навчальній діяльності (самостійного пошуку інформації), критичного мислення, що є особливо важливими навичками в навчанні упродовж усього життя.
На базі ВНЗ-партнерів учні відвідують спецкурси, пов`язані з виконанням практикумів, проводять науково-дослідну роботу, займаються науково-технічною творчістю та іншими видами творчої діяльності (робота в архівах, бібліотеках, творчих студіях тощо) відповідно до їх індивідуальних якостей і нахилів.
Співпраця вищих навчальних закладів і школи, науково-дослідницька діяльність учнів -  це, на думку вчителів нашої школи, один з шляхів  перебудови роботи шкільних закладів в умовах оновлення освітньої парадигми в Україні, методологічної переорієнтації процесу навчання  з  інформативного викладання на розвиток особистості учнів, формування життєвих компетентностей, впровадження  інноваційних процесів до викладання навчальних дисциплін в школі.

Login