Батькам майбутніх першокласників
Детальніше...

12.04.24
Декада «Здорова нація - сильна держава»
Детальніше...

12.04.24
Всесвітній день авіації та космонавтики «Віртуальна подорож у Всесвіт»
Детальніше...

10.04.24
Міжнародний день братів і сестер
Детальніше...

04.04.24
Проєкт «Парад квітів біля школи»
Детальніше...

Всі новини »

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу

 »   »   »   »   »  Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти
____________2013  № ______

ЗВІТ
про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу
дослідно-експериментальної роботи за темою
«Оптимізація інформаційних мережевих ресурсів для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук»
на базі комунального закладу «Спеціалізована школа № 304 Святошинського району міста Києва (з поглибленим вивченням інформаційних технологій)»
(серпень 2012 - червень 2013 р.)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 02.08.2011 № 921 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Спеціалізована школа № 304 Святошинського району міста Києва (з поглибленим вивченням інформаційних технологій)» проводиться дослідно-експериментальна робота за темою «Оптимізація інформаційних мережевих ресурсів для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук».

На II (концептуально-діагностичному) етапі дослідно-експериментальної роботи педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу вирішив такі завдання:
1. здійснений аналіз інформаційного середовища школи;
2. зміцнення матеріально–технічної бази школи для ефективного впровадження інформаційно–комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
3. розроблені концептуальні засади впровадження та використання мережевих ресурсів у сучасному навчально–виховному процесі, відбір методик та технологій дослідження, змісту моніторингу;
4. проведена діагностика інформаційної компетентності педагогічного колективу з проблеми дослідження;
5. розроблена програма самоосвіти педагогів з актуальних проблем експерименту;
6. продовжено проведення постійно діючих семінарів:
1) «Використання інформаційно-комунікативних технологій для розвитку пізнавальної активності та творчих здібностей  учнів при викладанні предметів природничого циклу»;
2) «Організація навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікативних технологій при викладанні предметів природничого циклу»;
3) «Особливості формування інформаційно-комунікаційного освітнього середовища школи при викладанні предметів природничого циклу».
7. участь у всеукраїнських, міських, районних конференціях, семінарах з теми дослідження;
8. проведена педагогічні ради з проблеми дослідження;
9. проведено комплексний психолого–педагогічний моніторинг готовності учнів до успішного навчання з використанням мережевих ресурсів.
10. створені методичні рекомендації, авторські програм та посібники, які будуть складати цілісну психолого–педагогічну систему роботи з обдарованими дітьми;
11. підведені підсумки ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

I. Аналіз інформаційного середовища школи
Кожен заклад освіти повинен мати свій специфічний інформаційно-освітній простір, свою модель, мати колектив, який володіє інформаційною культурою й інформаційними технологіями навчання.

Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях. Особливу актуальність набувають задачі, направлені на підготовку учнів до життя в умовах інформаційного суспільства, на формування вміння успішної соціалізації в сучасному суспільстві.
Тому для вирішення перших двох завдання було проведено:
1) збір даних про кількісний та якісний показник комп’ютерів навчального закладу, які використовуються при викладанні предметів природничого циклу;
2) зміцнення матеріально-технічної бази школи;
3) моніторинг програм, які використовуються в навчально-виховному процесі;
4) розроблений план модернізації інформаційного середовища навчального закладу.

Навчальний заклад забезпечений: п’ятьма комп’ютерними класами з загальною кількістю робочим місць – 41+5 робочих місць вчителя; навчальні кабінети, що мають комп’ютер – фізики (2), хімії, біології, історії, англійської мови, української мови та літератури, початкових класів (7), кабінет експериментальної діяльності – 5+1; адміністрація – 6; секретар – 2. Всі комп’ютери підключені до локальної мережі та до сервера школи, що дає можливість швидкого обміну інформацією та спілкуванню.

Протягом 2012-2013 навчального року школою було придбано 3 мультимедійних комплекси,  та отримано 8 комп’ютерів, які встановлені в кабінетах фізики. Хімії, географії, біології, кабінеті експериментальної діяльності. Це дало можливість якісного використання мережевих ресурсів при викладанні предметів природничого циклу.

На педагогічній раді та раді школи був проанансований проект модернізації інформаційного середовища навчального закладу на 2012-2017 роки. (Протокол №5 27 лютого 2013 року)

II. Концептуальні засади впровадження та використання мережевих ресурсів у сучасному навчально–виховному процесі
Основним в даному розділі є шляхи реалізації впровадження та використання мережевих ресурсів в управлінській діяльності:
1. Модернізація системи управління згідно програми випереджаючої освіти для сталого розвитку навального закладу, як пріоритетного напрямку з урахуванням головних її положень;
2. Оптимізація системи моніторингу якості освіти.
3. Запровадження методів та принципів стратегічного управління розвитком навчального закладу, застосовуючи новітні педагогічні технології гумано- та екоцентричного характеру в організації навчально-виховного процесу:
4. Модернізація освітнього процесу на основі парадигми випереджаючої освіти для  сталого розвитку.
5.  Вирішення завдань інтеграції освітнього процесу закладу в глобальний інформаційно-освітній простір.
6. Розробка принципів інтеграції ІКТ і змісту профільно-предметной діяльності педагогів: виявлення особливостей структури й змісту діяльності педагогів фізико-математичного, природничого напрямку в умовах використання ІКТ; розробка принципів професійної діяльності педагога-предметника  з використанням засобів ІКТ.
7. Розробка й удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу.
8. Дослідження можливостей взаємодії вчителів й учнів у мережевих співтовариствах освітнього призначення, визначення видів діяльності та методів організації навчальних взаємодій учнів в навчальних співтовариствах.
9. Інформаційне забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості.
в організації системи підвищення професійної майстерності педагогів:
10. Освоєння теоретичних знань в області інформатизації освітньої установи (принципи й умови створення інформаційно-освітнього середовища, організація інформаційних взаємодій навчального призначення, інформаційно-методичне забезпечення й ін.).
11. Формування природничого світогляду члена глобального інформаційного співтовариства;
12. Підвищення інформаційної компетентності педагогів.

III. Модернізація матеріально технічної бази школи
Протягом 2012-2013 навчального року школою було зайшла можливість профінансувати купівлю 3 мультимедійних комплексів, в які входить інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, ноутбук, програмне забезпечення.

В модернізації матеріально технічної бази приймали участь і спонсори. Протягом 2012 року навчальний заклад  отримано від Промінвест банку 8 комп’ютерів, які встановлені в кабінетах фізик, хімії, географії, біології, кабінеті експериментальної діяльності.

IV. Діагностика інформаційної компетентності педагогічного колективу
Інформаційна компетентність у вузькому значенні пов’язана з умінням використовувати інформаційні технології, засоби і методи. Як зауважують А.А. Ахаян, О.О. Кизик. Це власне компетентність у сфері інформаційно-комунікативних технологій. У широкому значенні – з уміннями переосмислювати інформацію, розв’язувати інформаційно-пошукові задачі. Використовувати бібліотечні та електронні інформаційно-пошукові системи, тобто здійснювати інформаційну діяльність із використанням як традиційних, так і нових технологій.

До значущих ознак інформаційної компетентності (за М. Головань) відносять: знання інформатики як предмета; використання комп’ютера як необхідного технічного засобу; сукупність знань, умінь та навичок пошуку, аналіз інформаційних даних; ціннісне ставлення до інформаційної діяльності; наявність актуальної освітньої чи професійної задачі, в якій актуалізується та формується інформаційна компетентність. Саме дослідно-експериментальна роботи за темою «Оптимізація інформаційних мережевих ресурсів для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук» і є великим поштовхом для удосконалення інформаційної компетентності педагогічного колективу.

Рівень володіння ІКТ педагогічним колективом на момент завершення  І організаційно-підготовчого етапу становив: високий рівень – 41 %, достатній рівень – 31%, середній рівень – 28%, що дозволяло спланувати роботу щодо реалізації завдань експериментальної діяльності, але передусім необхідно було підвищити рівень володіння ІКТ вчителями. Дана задача була реалізована серією практичних занять з вчителями інформатики, на методичних об’єднаннях вчителі ділились досвідом використання ІКТ у зацікавленості учнів до дослідно-експериментальної роботи.

Вчителями було проведено 2 районі семінари-практикуми для вчителів початкових класів, що викладатимуть предмети природничого циклу, що вже свідчить про високий рівень володіння ІКТ. Разом із тим головою методичного об’єднання вчителів фізики Святошинського району були проведені семінари-практикуми: «Всесвітня мережа і віртуальні лабораторії з фізики»; «Використання пошукових систем на різних етапах уроку при викладанні фізики».

Наприкінці ІІ (концептуально-діагностичного) етапу була проведена діагностика, щодо рівня володіння ІКТ педагогами:

Рівень володіння Завершення I етапу   Завершення II етапу  Показник зміни
Середній 28% 19% -9%
Достатній 31% 30% -1%
Високий 41% 51% +10% 

За результатами діагностики було зроблено висновок, щодо ефективності тренінгових занять.

В березні місяці вчителі: Лижіна І.М. та Лучковський А.І пройшли оновлений очний курс за програмою INTEL «Навчання для майбутнього», та отримали сертифікати версії 10.1. з правом комплектації та подальшого навчання.

Протягом квітня місяці 2013 року практичним психологом було проведено дослідження щодо компетентностей вчителя з проблеми експериментально дослідження «Оптимізація інформаційних мережевих ресурсів для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук», яка виявила 90% готовність вчителів до проблеми дослідження.

V. Програма самоосвіти педагогів
На методичному об’єднані вчителями була розроблена перспективна і щорічно програма самоосвіти за поданою структурою:
I етап (Діагностичний):
1) Аналіз питань, з яких виникають труднощі.
2) Постановка проблеми.
3) Вивчення літератури з проблеми, наявного перспективного педагогічного досвіду.

II етап (Прогностичний):
1) Визначення мети й завдань роботи над темою.
2) Розробка системи заходів, спрямованих на розв’язання проблеми.
3) Прогнозування результатів.

ІІІ етап (Практичний):
1) Впровадження перспективного педагогічного досвіду, системи заходів щодо розв’язання проблеми.
2) Формування методичного комплексу.
3) Відстеження процесу, поточних проміжних результатів.
4) Коригування роботи.

ІV етап (Узагальнюючий):
1) Підведення підсумків.
2) Оформлення результатів роботи з теми самоосвіти.
3) Подання матеріалів.

V етап (Впроваджувальний):
1) Використання досвіду самим педагогом у процесі подальшої роботи.
2) Розповсюдження.

Програми самоосвіти вчителів розглянуті на розширених методичних об’єднаннях, та затверджені головою методичного об’єднання для подальшої реалізації (Протокол №5 від 27 березня 2013 року)

Адміністрація закладу продовжує співпрацю (відповідно укладених договорів) із соціально-психологічними службами, ВНЗ, зокрема Інститутом інформатики НПУ імені Михайла Драгоманова, Інститутом післядипломної педагогічної освіти та Інститутом лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка; Київським Міжнародним університетом, Університетом «Україна», Інститутом обдарованої дитини НАПН України.

Налагоджена творча співпраця з науковцями України. Науковці, з якими співпрацює школа на шляху реалізації експериментальної діяльності: Стрижак О. Є., завідувач відділом Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, кандидат технічних наук; Киричук В. О., викладач кафедри психології Університету менеджменту освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук; Митник О. Я., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту, Київського університету імені Бориса Грінченка.; Єфименко В. В., старший викладач Інститут інформатики НПУ ім. М. Драгоманова; Дем’яненко В. Б., методист Інститут інформатики НПУ ім. М. Драгоманова; Пруцакова О. Л., методист лабораторії екологічного  виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук; Пустовіт Н. А., завідувачка відділом лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, Умрик М. А., кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Предметом особливої уваги на концептуально-діагностичного етапі експерименту стало розроблення концептуальних засад впровадження та використання мережевих ресурсів у сучасному навчально–виховному процесі, відбір методик та технологій дослідження, змісту моніторингу. Детальному вивченню піддано питання створення методичних рекомендацій, авторських програм та посібників, які будуть складати цілісну психолого–педагогічну систему роботи з обдарованими дітьми.

VI. Практична діяльність навчального закладу
Педагогічний колектив школи  у 2012-2013 н.р.  брав активну участь у семінарах, круглих столах, засіданнях творчих груп організованих та проведених Управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації:
1) МАН-Уніор 2012  р. (базовий предмет фізика, біологія)
2) Європейські інженерні змагання Ebec 2012 (базовий предмет фізика)
3) Виставка-конкурс «Крила Мрії 2012» (базовий предмет фізика)
4)  Конкурс «Ярмарка идей на Юго-Западе» (базовий предмет фізика)
5) Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новое Время» м. Севастополь
6) ІІІ Всеукраїнська науково-технічна виставка молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України 2012»
7) Третє засідання українсько-американської робочої групи з питань науки і технологій Комітету зі стратегічного партнерства та Ноти Посольства Сполучних Штатів Америки в Україні (2012 р.)
8) Intel-Tехно Україна 2012
9) Intel-Tехно Україна 2013
10) Виставка Науково-дослідницьких та проектних робіт учнів-членів Київської МАН «Технічний вернісаж 2012 р.» (базовий предмет фізика)
11) Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок 2012 р.
12) Всеукраїнська виставка-фестиваль «Обдаровані діти України»
13) Виставка науково-дослідницьких та проектних робіт учнів-членів Київської Малої Академії Наук
14) Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
15) Міжнародна конференція «Luft-und raumfahrt» -2012
16) ІІІ Всеукраїнський конкурс науково-дослідницького проектування та винахідництва – 2012 р.
17) III Всеукраїнська виставка-звіт дитячої  "Країна юних майстрів" -2013 р.
18) Участь у весняному та осінньому Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «КОЛОСОК ОСІННІЙ», «КОЛОСОК ВЕСНЯНИЙ» (базові предмети: фізика, біологія, хімія, географія, астрономія)
19) Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки в рамках Всеукраїнського фестивалю робототехніки «Robotica 2012» (базовий предмет фізика)
20) Участь у III засіданні Українсько-американської групи з питань науки та технології.
21) Учень 11-го класу Хамровський Максим посів I місце на Республіканському етапі захисту наукових робіт МАН з базовою дисципліною – фізика.

VII. ПРОГРАМА ІІІ (формувального) етапу
На ІІI (формувальний) етап дослідно-експериментальної роботи поставлені наступні завдання:
1) Проведення авторських тренінгів та методологічних семінарів – практикумів з питань використання мережевих ресурсів при підтримці розвитку обдарованих дітей у сучасному навчально–виховному процесі
2) Практична апробація методів роботи з обдарованими дітьми щодо впровадження інформаційно–комунікаційних технологій
3) Накопичення набутого досвіду з питань використання мережевих ресурсів та інструментів  у навчально–виховному процесі
4) Підготувати програму розповсюдження педагогічного досвіду роботи серед навчальних закладів України.

Науковий керівник                                                                                О. Є. Стрижак

Директор                                                                                                       Г. Є. Шуть

Координатор                                                                                      Г. Е. Самойленко
 

Login