10.07.24
Відкрито додатковий набір до:
10 класу математичного профілю
10 класу біотехнологічного профілю
до 1 класів
Детальніше...

20.06.24
Мозаїка класної єдності. Підсумковий проєкт 2024
Детальніше...

07.06.24
Подяка від команди школи у межах проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»
Детальніше...

07.06.24
Шановні батьки першокласників 2024-2025 н.р.!
Запрошуємо Вас на годину спілкування 12.06.2024р. о 18.00 до школи
Адміністрація школи
Детальніше...

06.06.24
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Рух - це здорово!»
Детальніше...

Всі новини »

Звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу

 »   »   »   »   »  Звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти
_________2012 р № ________

 

ЗВІТ
про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи за темою:
«Оптимізація інформаційних мережевих ресурсів для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук»
на базі комунального закладу «Спеціалізованої школи № 304 Святошинського району міста Києва ( з поглибленим вивченням інформаційних технологій)»
(червень 2011 р. – червень 2012 р.)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 02.08.2011 р. № 921 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Спеціалізованої школи № 304 Святошинського району міста Києва ( з поглибленим вивченням інформаційних технологій)» на базі вищезазначеного спеціалізованого навчального закладу проводиться дослідно-експериментальна робота за темою «Оптимізація інформаційних мережевих ресурсів для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук».

Протягом І (організаційно-підготовчого) етапу педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу працював над реалізацією наступних завдань:
– визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідницько -  експериментальної роботи;
– вивчення та аналіз педагогічного досвіду проблеми дослідницько -  експериментальної роботи у викладанні природничих наук;
– нормативно – правове забезпечення дослідницько -  експериментальної роботи:
а) розробка Інструкції про функціональні обов’язки членів педагогічного колективу з питань організації використання мережених ресурсів у вивченні природничих наук у школі;
б) складання плану дослідницько -  експериментальної роботи у школі;
в) проведення педагогічної ради за темою «Використання мережевих ресурсів   для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук»;
– створення ініціативної творчої групи з розробки та реалізації програми проведення дослідницько -  експериментальної роботи  на базі вчителів природничих наук в школі;
– створення умов, щодо організації та проведення психолого – педагогічної комплексної діагностики колективу навчального закладу;
– підведення підсумків дослідницько – експериментальної роботи.

На  І організаційно-підготовчому етапі експериментальної діяльності була розроблена програма дослідно-експериментальної роботи, де обґрунтовано актуальність дослідження, визначена тема, мета та завдання експериментальної роботи, основні організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку школи.

У процесі розгортання дослідно-експериментальної роботи школи була створена система підготовки та підвищення кваліфікації вчителів з використання ІКТ, організовано та проведено навчання педагогічних працівників школи основам інформаційно-комунікаційних технологій (наказ по школі від 22.09.2011 р. за № 230 «Про організацію навчання   вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій»). Тренінгові заняття проводились відповідно графіку (додаток до наказу № 230 від 22.09.2011 р.  по сш № 304) вчителями інформатики, за результатами занять відбулося оцінювання рівня володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями за критеріями: початковий, середній, достатній, високий рівень. Адміністрацією школи проведено моніторинг, результати заслухані  на нараді при директору (протокол № 16 від 15.12.2011 року).

Розроблена модель організації педагогічного експерименту дозволяє проектувати діяльність педагогічного колективу відповідно меті та завданням експерименту.
Підготовлено наказ по школі від 01.09.2011 р. № 205 «Про організацію інноваційної педагогічної діяльності в сш № 304 в 2011-2012 н.р.», зорієнтованого на виконання завдань педагогічного експерименту.

Адміністрація закладу співпрацює ( відповідно укладених договорів) із соціально-психологічними службами, ВНЗ, зокрема Інститутом інформатики НПУ імені Михайла Драгоманова, Інститутом післядипломної педагогічної освіти та Інститутом лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка; Київським Міжнародним університетом, Університетом «Україна»,   Інститутом обдарованої дитини АПН України.

Аналіз стану наявних ресурсів та можливостей діяльності школи як експериментального навчального закладу свідчить про достатній рівень умов, необхідних для реалізації цілей та завдань дослідно-експериментальної роботи. Фінансові, матеріально-технічні та інформаційні умови за висновками експертизи мають достатній рівень ефективності.
Діагностика рівня володіння ІКТ педагогів задовольняє спланувати роботу для реалізації експериментальної діяльності.

Проблема  над  якою  працює  педагогічний колектив сш № 304  у  2011-2016 рр.: «Через творчість учителя до розвитку особистості кожного школяра і підвищення творчої активності обдарованих дітей у процесі впровадження компетентнісно зорієнтованого навчання».

28 квітня 2012 року було проведено педагогічну раду на тему «Використання мережевих ресурсів для забезпечення експериментальної діяльності учнів при вивченні природничих наук», а також основні напрямки діяльності для реалізації науково-дослідницької діяльності учнів обговорювались на батьківських зборах та зборах органу учнівського самоврядування школи «Острів дитинства».

Предметом особливої уваги на підготовчому етапі експерименту стало опрацювання нормативно-правової бази. Детальному вивченню піддано питання інноваційної та експериментальної роботи в освітніх закладах України та світу.

Визначено та уточнено функціональні обов’язки члені педагогічного колективу з питань організації використання мережевих ресурсів у вивченні природничих наук у школі. В школі було  проведено підготовку документів нормативно-правового забезпечення експерименту, розроблено інструкції про порядок організації і проведення експериментальної діяльності.

З початком дослідно-експериментальної роботи було сформовано творчу групу, яка є носієм інноваційних педагогічних ідей в школі, дієвою ланкою управління експериментом. Протягом року творчою групою:
- створено нормативну та науково-методичну базу, що обґрунтовує та регулює дослідно-експериментальну діяльність педагогічного колективу;
- розроблено методичні рекомендації для адміністрації школи щодо підвищення якості організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
  Налагоджена творча співпраця з науковцями України.

Науковці, з якими співпрацює школа на шляху реалізації експериментальної діяльності:

П.І.Б.  Наукове звання   Посада Місце роботи
Киричук В.О. кандидат педагогічних наук практичний психолог, викладач викладач кафедри психології Університету менеджменту освіти НАПН України
Митник О.Я. кандидат психологічних наук, доцент  викладач  Кафедра дошкільної та початкової освіти КУ імені Б.Грінченка
Єфименко В.В. старший викладач методист  Інститут інформатики НПУ ім. М.Драгоманова
Стрижак О.Є. кандидат технічних наук завідувач відділом Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ
Дем’яненко В.Б.   методист Інститут інформатики НПУ ім.. М.Драгоманова
Пруцакова О.Л.  канд. пед.наук  методист  лаб. еколог. вих-ня НДІ виховання АПНУ
Пустовіт Н.А.  канд. пед.наук завідуюча відділом зав.лаб. еколог. вих-ня НДІ виховання АПНУ

Планово відбувається вивчення кращого педагогічного досвіду з метою використання у науковій діяльності, проводиться аналіз психолого- педагогічних систем та досліджень, які дають змогу переглянути окремі положення щодо організації інноваційних процесів у навчальному закладі.

Активну участь в роботі експерименту взяли методичні об’єднання вчителів школи. Першими кроками дослідно-експериментальної діяльності вчителів-предметників є творчі розробки вчителів природничих  дисциплін  та вчителів кафедри інформатики, зокрема:
-  методична  розробка  для вчителів  інформатики  та  учнів 8, 9 класів  «Основи алгоритмізації  та  програмування» Седлецька Г.Г. - вчитель інформатики сш № 304;
-  лабораторний зошит для учнів 8 класу з допрофільним вивченням фізики Сидоркін Є.М. – вчитель фізики сш № 304.

Вчителі творчої групи природничо-математичного циклу та кафедри інформатики, з метою обміну досвідом серед колег друкували свої наробки у фахових журналах та газетах.

ПІБ вчителя Тема Назва видання,№, рік., стор.
Жерносєкова Наталія Володимирівна  Додавання дробів з різними знаменниками. Урок-гра, 6 клас Газета «Математика», 2011 р., № 36
Соколов Віктор Анатолійович Метод проектів при створені робота Журнал «HI-TECH  у школі», грудень 2011 р.
Соколов Віктор Анатолійович  Не альтернативна модель фізичного практикуму Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання», 2011 р.

Педагогічний колектив сш № 304 у 2011-2012 н.р. активно брав участь у семінарах, круглих столах, засіданнях творчих груп організованих та проведених Управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;проте слід відмітити наступних вчителів: вчитель інформатики Соколов В.А. брав активну участь у роботі освітньої академії ІNTEL Фестиваль педагогічної творчості  «Наука в школі» лютий 2012 р.; заступник директора Безверха О.В. взяла участь у семінарі-практикумі НАПН України  «Підготовка обдарованих учнів до дослідницької діяльності», отримала сертифікат учасника (2012р.); виступ на  районному семінарі для заступників директора Святошинського району міста Києва «Дистанційна освіта – потреба сучасності» вчителя фізики сш № 304 Сидоркіна Є.М., 23 листопада 2011 р.; директор школи Шуть Г.Є.  брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання» (2011р.); вчителі іноземної мови Латишева О.А., Омельянчук О.М.  пройшли методичний семінар-тренінг і отримали сертифікат британського видавництва «Пірсон Ед’юкейшн» (2011р.); соціальний педагог школи Приймак Л.І. брала участь і отримала сертифікат учасника  Міжнародної науково-практичної конференції з питань духовно-морального виховання учнівської молоді ( 2011 р.). ; вчителі Сидоркін Є.М., Бородіна О.В. брали участь в науково-практичному семінарі Національного центру «Мала академія наук», КУ ім. Бориса Грінченка Інституту післядипломної педагогічної освіти на тему : «Організація навчально-дослідницької діяльності учнів -членів МАН у середовищі комплексу віртуальних лабораторій», що відбувся 27-29 березня 2012 р. 25 квітня 2012 року на базі НМЦ профільного навчання Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся семінар на тему «Використання методу проектів у навчальних закладах природничо-математичного та технологічного напряму профілізації», на якому свій досвід «Адаптування учнів старшої школи до Болонської системи за допомогою методу проектів» представив вчитель фізики спеціалізованої школи № 304 Сидоркін Є.М..

В рамках експерименту учнівський, педагогічний колектив та творча група протягом 2011-2012 року активно брали участь у заходах, а саме:
- 22 лютого 2012 року в м. Києві відбувся Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок, організований Українським державним центром позашкільної освіти. Захід був проведений у рамках  всеукраїнського збору юних техніків, винахідників та раціоналізаторів на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.12. 2011 № 1388.
- 28 квітня в київському Палаці Спорту відбулося справжнє свято юних конструкторів – IV Всеукраїнська олімпіада з робототехніки. Співорганізаторами олімпіади, що проводиться під егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в рамках Всеукраїнського фестивалю робототехніки «Robotica2012», є Національний центр «Мала академія наук України», ТОВ «Пролего» (офіційний представник міжнародної програми LEGOEducationв Україні), технічна студія «Винахідник» і компанія Systemgroup.
У змаганні взяла участь команда сш №304 «Natus Viensere» під керівництвом вчителя інформатики Соколова В.А. Команда отримала перемогу у Дитячому архітектурному конкурсі «Стадіони майбутнього» з LEGOу номінації  «Найфантастичніший проект».
- Київський університет КНТУУ (КПІ) гостинно  запросив 15 учнів нашої школи на зустріч з французьким вченим П'єром Ложені, одним з розробників коллайдера.     Це була звичайна екскурсія до незвичайних людей планети.  Екскурсію для учнів проводив відділ техніки Київської МАН.
- 25 листопада2011року відбувся Міжнародний природничий  інтерактивний конкурс “КОЛОСОК-2011” для учнів 1-10класів. Спеціальна тема конкурсу: «Історія природничих наук» Мета конкурсу – зацікавити школярів природничими науками, підтримати талановитих учнів, активізувати творчу діяльність учителів, а також використавши досвід проведення конкурсу, допомогти фахівцям у розробці методичних рекомендацій до навчальних програм та в створенні нових підручників. У конкурсі взяли участь 135 учнів 4-9 класів спеціалізованої школи №304.
- Учні школи взяли участь у Міжнародному конкурсі-захисті   науково-дослідницьких робіт «Інтел-техно 2012» . Пройшли міський, заочний етап та виступили на Всеукраїнському етапі, як учасники. Всі  учні: Белік Евген, Карпенко Денис, Кулівник Крістіна отримали сертифікати «Інтел-техно 2012».
- Команда 304 школи посіла третє місце у Європейських міжнародних інженерних змаганнях, які відбулись 30 березня 2012 року у НТТУ (КПІ). Тренер команди - учитель  інформатики сш № 304 Соколов В.А.. Педагогічний керівник-  учитель фізики сш № 304 Сидоркін Є.М.. Координатори конкурсу:  Хоменчук Л.Є.- учитель біології, Бородіна О.В. – учитель природознавства.

На ІІ (концептуально-діагностичний) етап дослідно-експериментальної роботи поставлені наступні завдання:
1. Здійснення аналізу інформаційного середовища школи.
2. Розробка концептуальних засад впровадження та використання мережевих ресурсів у сучасному навчально – виховному процесі, відбір методик та технологій дослідження, змісту моніторингу.
3. Зміцнення матеріально – технічної бази школи для ефективного впровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчально - виховний процес.
4. Здійснення діагностики інформаційної компетентності педагогічного колективу з проблеми дослідження.
5. Організація та проведення комплексного психолого – педагогічного моніторингу готовності учнів до успішного навчання з використанням мережевих ресурсів.
6. Створення методичних рекомендацій, авторських програм та посібників, які будуть складати цілісну психолого – педагогічну систему роботи з обдарованими дітьми.

Науковий керівник                                                                  О.Є.Стрижак

Директор                                                                                  Г.Є.Шуть

Координатор                                                                                   Г.Е. Самойленко
 

Login