07.06.24
Подяка від команди школи у межах проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги»
Детальніше...

07.06.24
Шановні батьки першокласників 2024-2025 н.р.!
Запрошуємо Вас на годину спілкування 12.06.2024р. о 18.00 до школи
Адміністрація школи
Детальніше...

06.06.24
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Рух - це здорово!»
Детальніше...

04.06.24
Всеукраїнська акція «Голоси дітей»
Детальніше...

03.06.24
Список дітей, зарахованих до перших класів на 2024-2025 н.р.
Детальніше...

Всі новини »

«Онтологічні мережні інструменти та їх використання у навчальному процесі»

 »   »   »   »   »  «Онтологічні мережні інструменти та їх використання у навчальному процесі»

Організатори семінару: Національний центр «Мала академія наук України», Спеціалізована школа №304 з поглибленим вивченням інформаційних технологій

Мова семінару: українська, російська

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

1. Технологія управління знаннями та їх використання в навчальному процесі
доповідач Стрижак Олександр Євгенович, заступник директора з наукової роботи НЦ «Малої академії наук України»

Сучасна цивілізаційна криза характеризується зростанням обсягу інформації  що загострює стан сприйняття об'єктивності навколишньої дійсності , і, як наслідок цього , породжує фрагментарність сприйняття світу , кризу самовизначення , як особистості , так і соціальних груп , напруженість в міжнаціональних і міжконфесійних відносинах , відносинах  людини і природи , культури природничо-наукової і культури гуманітарній. Ситуація нагадує біблійний сюжет про змішування мов починаючи вже з рівня наукового дисциплінарного знання , і старі підходи в освіті більш погіршують ситуацію.

Для протистояння хаосу, вироблення стратегій поведінки в ньому необхідні нові превентивні стратегії освіти, нова трансдисциплінарна метамова горизонтальних зв'язків. Цілісність знання, як пріоритет нових освітніх підходів повинна вирішити проблему двох культур, відновити гармонію стосунків людини і природи, зменшити соціальну дезадаптацію.

Справжня освіта не може ставити абстракцію вище інших форм знання. Воно повинно вчити контекстним , конкретним і глобальним підходам . Трансдисциплінарна освіта відроджує роль інтуїції , уяви , чуттєвості і практичності в сприйнятті та передачі знання.

2. Таксономічне відображення навчальних програм та планів. 
Доповідач Кальной Сергій Прокопович

3. Проектування та побудова навчальних онтологій на основі засобів аналізу та візуалізації природномовних текстів
доповідач Попова Марина Андріївна, науковий співробітник НЦ «Малої академії наук України»

Онтологія або концептуальна модель предметної області складається з ієрархії понять предметної області, зв'язків між ними і законів, які діють в рамках цієї моделі. Онтологічний журнал – спосіб організації результатів дослідження об'єкту чи предметної області у вигляді онтології.

Складання екологічного паспорту будь-якого об’єкту вимагає комплексного підходу та експертної оцінки фахівців різних галузей природоохоронного спрямування. В процесі створення екологічного паспорту використовуючи методику формування комп’ютерних онтологій, експерти створили такі підрозділи паспорту досліджуваного об’єкта.

Онтологічний підхід дозволив перетворити базу даних результатів дослідження на динамічне інформаційне середовище, яке перманентно поповнюється доробками територіально розподілених дослідників різних напрямків екологічної галузі. Кожний розділ паспорту може бути уточнений, розширений, доповнений. Завдяки візуальному відображенню онтографа стають зрозумілими взаємозв’язки між елементами в середині системи, а онтологічний інтерфейс дозволяє поширити екологічні знання серед широкого загалу, зберігаючи семантичні відношення між об’єктами комп’ютерної онтології.

Кожен бажаючий, будь то досвідчений вчений, еколог-початківець чи юний дослідник природи, може прийняти участь в екологічній діловій грі чи складанні екологічного паспорту та зробити свій внесок в становлення екологічної культури, свідомості громадян України шляхом створення єдиного інформаційного середовища, використовуючи сучасні засоби комп’ютерних онтологій та геоінформаційних систем.

4. Віртуальна лабораторія МАНЛаб
доповідач Чернецький Ігор Станіславович, Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація вчителів фізики», «Шлях освіти – XXI», науковий співробітник НЦ «Малої академії наук України»

МанЛаб - це лабораторний комплекс Національного центру «Мала академія наук України». МанЛаб пропонує допомогу у наукових та навчальних дослідженнях учням шкіл України в дистанційному та очному режимі. Лабораторний комплекс спеціалізується на дослідженнях у галузях природничого напрямку: фізика, хімія, біологія, географія, астрономія. МанЛаб використовує наукове та навчальне обладнання українських виробників та провідних виробників світу "Phywe", "Furier", "National Instrument", "Celestron" та ін. У комплексі працюють наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники. МанЛаб знаходиться у місті Києві, науковому, політичному та культурному центрі України.

5. Середовище навчально-дослідницької діяльності учнів на основі поєднання онтологічного інтерфейсу та ГІС-технологій
доповідач Бревус Світлана Миколаївна, методист НЦ «Малої академії наук України»

Науковий співробітник Національного центру «Мала академія наук» Світлана Миколаївна Бревус розповіла про проект «Основи географічних інформаційних систем і технологій», що застосовується для вивчення, аналізу та вирішення широкого кола проблему географії, екології, природокористуванні, інших галузях та створення картографічних матеріалів. Також Світлана Миколаївна поділилась досвідом власних напрацювань у напрямку створення проекту «Розумна карта міста Києва», котрий являє собою інтерактивний комплекс інформації, систематизованої за змістовими напрямками.

6. Український лінгвістичний корпус та використання його ресурсів на уроках
доповідач Комова Олена Борисівна, молодший науковий співробітник  «Малої академії наук України»

Лінгвістичний корпус являє собою зібрання текстів різних жанрів і різної тематики в електронній формі. Корпус забезпечений спеціальним Пошуковим апаратом, необхідним для роботи з текстами. За рахунок цього апарату з’являється можливість зручного і швидкого пошуку будь-яких слів і словосполучень з урахуванням параметрів, які цікавлять користувача (починаючи з граматичних і семантичних характеристик і закінчуючи сортуванням текстів за жанрами, стилями, авторам тощо). Корпус МАН створено на базі Національного лінгвістичного корпусу української мови (УНЛК),останній був розроблений групою вчених Українського мовно-інформаційного фонду (УМІФ) в 2003 році. У 2004 році УНЛК рішенням Кабінету міністрів був внесений до списку наукових об'єктів, що становлять національне надбання України. У Корпусі МАН зібрані тексти всіх жанрів - в тому числі публіцистика, наукова література всіх напрямів, офіційно-ділові документи і, звичайно, художні тексти. Така збалансованість безлічі текстів щодо жанрів і стилів, а також наявність достатнього обсягу та вибірки за кількістю текстів та авторів, що дає можливість здійснювати статистично достовірні дослідження в текстах відповідної тематики, називається репрезентативністю (А. Н. Баранов). Але корпус - не просто інструмент для лінгвістичних досліджень - це, фактично, довідково-інформаційна система, яка дозволяє отримувати відповіді на найнесподіваніші запитання і окреслювати нові проблеми (В. А. Широков).

7. Засоби та методика підготовки та використання педагогічних сценаріїв на базі Web-порталу «Сервер підтримки навчальної взаємодії»
доповідач Кальной Сергій Прокопович

Web-додаток Graph Editor призначений для створення, редагування, перегляду та аналізу мереж понять і формування закономірностей, представлених у вигляді набору значень ознак, якими описуються початкові поняття предметної області. Таким чином, опис предметної області є наочним і таким, що легко інтерпретується користувачем.

Виділення закономірностей відбувається методом індуктивного формування понять на основі пірамідальної мережі.

Пiрамiдальною мережею називається ациклічний орієнтований граф, вершинами якого виступають терміни (поняття) предметної області, а ребрами (дугами) – семантичні зв’язки між термінами.

Представлення інформації у вигляді графу дозволяє вивчати не лише окремий термін (поняття), але й отримувати всі його семантичні зв’язки з іншими поняттями, тим самим осмислюючи його роль у даній системі знань чи в ході розв’язання задачі.

8. Платформа навчально-дослідної взаємодії учнівської молоді
доповідач Шаповал Володимир Федорович

Login